Hafta İçi: 9:00 - 18:00

İdari Yapı

GENEL KURUL: Meydan Aşevi Vakfı Genel Kurulu Vakfın en üst organıdır. Genel Kurul 2 yılda bir toplanarak Vakfın Mütevelli Heyeti ile Denetim Kurulu Üyelerini seçer. Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunur. Dönem sonunda Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar hesaplarını inceler ve Mütevelli Heyetinin ibrasını karara bağlar. Genel Kurul Üyeleri yine dönem sonunda Denetim Kurulu Üyeleri tarafından hazırlanan Denetleme Raporunu inceler ve bunu da ibraya sunar. Ayrıca boşalan Mütevelli Heyeti Üyeliklerine yenilerini seçer.

MÜTEVELLİ HEYETİ

 1. xxxxxxxxxx
  Vakıf Başkanı
  Mütevelli Heyeti Başkanı
 2. xxxxxxxxxxx
  Mütevelli Heyeti II. Başkanı
 3. xxxxxxxxxxxxxx
  Mütevelli Heyeti Üyesi
 4. xxxxxxxxxxxxx
  Mütevelli Heyeti Üyesi
 5. xxxxxxxxxxxxxxx
  Mütevelli Heyeti Üyesi
 6.  xxxxxxxxxxxxx
  Mütevelli Heyeti Üyesi
 7. xxxxxxxxxxxx
  Mütevelli Heyeti Üyesi
 8. xxxxxxxxxxxxxx
  Mütevelli Heyeti Üyesi
 9. xxxxxxxxxxxxxxxx
  Mütevelli Heyeti Üyesi

DENETİM KURULU

 1. xxxxxxxxxxxxx
  Denetim Kurulu Üyesi
 2. xxxxxxx
  Denetim Kurulu Üyesi
 3. xxxxxxxxxx
  Denetim Kurulu Üyesi

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. xxxxxxxx
  Genel Müdür Vekili
 2. xxxxxxxx
  Genel Müdür Yardımcısı

1316 defa okundu.